Kwaliteit van zorg

Zorgorganisaties streven er naar de best mogelijke zorg te verlenen die aansluit bij de wensen en behoeften van de cliënt. Hieronder vindt u twee websites waarop u informatie kunt vinden over de kwaliteit van zorg(organisaties).

Hoe de kwaliteit van de zorg door cliënten wordt ervaren, kunt u vinden op ZorgkaartNederland. ZorgkaartNederland is een initiatief van de Patiëntenfederatie Nederland. Op de website staat hierover het volgende. "Voor Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland een manier om patiënten een stem en daarmee ook invloed te geven. Het is daarbij van belang dat er zoveel mogelijk ervaringen van patiënten op ZorgkaartNederland komen te staan. Want ervaringen van patiënten bevatten heel veel nuttige informatie. Hiervan kunnen andere organisaties gebruikmaken om zo hun zorg of diensten te verbeteren. Ook gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de waarderingen in het volgen van de prestaties van zorginstellingen.
Om goede en bruikbare keuze informatie op ZorgkaartNederland te presenteren, werken we ook samen met veel andere organisaties. Samen met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars proberen we zo de zorg transparanter te maken. Want samen staan we sterker."

Ook de overheid geeft informatie over de kwaliteit van zorg. Op de website KiesBeter kan informatie over de kwaliteit van zorginstellingen worden bekeken en vergeleken. De website KiesBeter hoort bij Zorginstituut Nederland. Dit instituut ondersteunt partijen bij samenwerking en het verbeteren van zorg.

De zorgorganisaties op deze website OuderenzorgUtrecht zijn te vinden op bovengenoemde websites over de kwaliteit van zorg.

Alle locaties