Informatieve websites over zorg

Op deze pagina vindt u links naar websites van organisaties die specifieke informatie bieden over de (ouderen)zorg.

Informatie over wetgeving en het organiseren van passende zorg (inclusief loket) - ilze (VWS)
Wegwijzer naar zorg en ondersteuning - Regelhulp (Rijksoverheid)
Cliƫntondersteuning bij Wmo-ondersteuning of Wlz-zorg - MEE of Zorgbelang
Overzicht van Alle Verzekerde Zorg onderwerpen - Zorginstituut Nederland
Overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw - Zvw Kompas
Overzicht van welke zorg onder de Wlz valt - Wlz Kompas
Informatie over de Wmo - Rijksoverheid
Informatie en advies als u van het ene loket naar het andere wordt gestuurd - Het Juiste Loket
Indicatiestelling Wet Langdurige Zorg - Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Voor vragen en zorgen over de zorg - Het Nationale Zorgnummer
Informatie over het persoonsgebonden budget - Per Saldo
Informatie over eigen bijdragen in de zorg - Het CAK
Informatiepunt over gedwongen zorg - Dwang in de zorg (VWS)

Alle locaties