Geestelijke verzorging

Oud worden en in toenemende mate met beperkingen te maken krijgen, kan heel ingrijpend voor u zijn. Ook het verlaten van u vertrouwde omgeving kan tot veel vragen leiden. Mede daarom maakt geestelijke zorg deel uit van het totale zorgaanbod.

Soms wilt u de gelegenheid hebben om uw kerkelijke of levensbeschouwelijke identiteit te beleven, maar op andere momenten heeft het minder een religieus karakter en gaat het in bredere zin om levensvragen met veel verschillende facetten.

Veel zorgorganisaties bieden de mogelijkheid om vieringen bij te wonen, die worden georganiseerd door of in samenwerking met een of meer kerken. Ook hebben de zorgorganisaties geestelijk verzorgers aangesteld, die individueel of groepsgewijs ondersteuning bieden bij het bespreken van persoonlijke of meer algemene (geestelijke) levensvragen. De geestelijk verzorger helpt u houvast te vinden in de nieuwe omstandigheden of uw laatste levensfase en daar kan ook de familie bij betrokken worden. In veel zorginstellingen kunt u zich terugtrekken in een kapel of stiltecentrum of bezinningsruimte.

Alle locaties voor Geestelijke verzorging