Zorgorganisaties zijn geen gesloten organisaties en staan midden in de samenleving. Dagelijks werken er veel vrijwilligers in zorgorganisaties. Zij zijn onmisbaar voor het welzijn van bewoners en geven hen veel tijd en aandacht, maar ze zijn ook belangrijk voor de zorgorganisatie.

Vrijwilligers kunnen heel uiteenlopende taken op zich nemen, zowel structureel als incidenteel. Er kan bijvoorbeeld geholpen worden bij de maaltijden, het bloemschikken of een geheugentraining, maar een vrijwilliger kan ook met een of meer cliënten spelletjes doen of gaan wandelen. Ook brengen vrijwilligers cliënten naar de dagactiviteiten of andere afspraken.

Wanneer zorgorganisaties vrijwilligers inschakelen zorgen zij voor de ondersteuning en scholing van deze vrijwilligers. Sommige zorgorganisaties hebben vrijwilligerscoördinatoren in dienst voor deze begeleiding. Op de websites van de organisaties vindt u vaak informatie voor vrijwilligers en de wijze waarop zij betrokken kunnen worden bij activiteiten.

Alle locaties voor Vrijwilligers