Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een crisissituatie als uw gezondheidssituatie plotseling verandert of de situatie met betrekking tot uw informele hulp plotseling verandert, bijvoorbeeld om dat uw mantelzorg wegvalt, en dit tot een heel andere inhoud en omvang van de zorg leidt.

Voor het inzetten van crisiszorg moet het wel noodzakelijk zijn om opname binnen 24 uur in te zetten om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor u, uw gezin en/of uw woonomgeving te voorkomen. Over het algemeen beoordeelt een arts of een spoedopname noodzakelijk is.

Niet alle zorgorganisaties bieden deze mogelijkheid en het is dus mogelijk dat u bij crisis niet in de zorgorganisatie van uw voorkeur opgenomen wordt, maar tijdelijk in een andere zorgorganisatie verblijft.

Alle locaties voor Crisisopname