Tijdelijke opname en revalidatie

Soms is het nodig om tijdelijk opgenomen te worden in een zorginstelling. Bijvoorbeeld om uw mantelzorger te ontlasten of om zelf te herstellen van een ziekte of van een operatie. Soms wordt een tijdelijke opname ook kortdurende zorg of tijdelijk verblijf genoemd.

Het is afhankelijk van uw zorgvraag welke vorm van tijdelijke zorg voor uw situatie passend is. Een tijdelijke opname kan variëren van enkele dagen tot een aantal weken. Hieronder leest u over de verschillende vormen van tijdelijke opname, hoe deze tijdelijke opname gefinancierd wordt en waar u een indicatie aanvraagt.

Tijdelijke opname en revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg

U kunt voor Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in aanmerking komen na een operatie, ziekte of ongeval. GRZ sluit …
Lees meer
Tijdelijke opname en revalidatie

Eerstelijnsverblijf

Wanneer u tijdelijk medische zorg nodig heeft en om die reden niet zelfstandig thuis kunt wonen, kunt u gebruik maken …
Lees meer
Tijdelijke opname en revalidatie

Respijtzorg of logeeropvang

Als het belangrijk is om uw naaste of uw mantelzorger te ontlasten, kunt u tijdelijk in een zorgorganisatie opgenomen …
Lees meer
Tijdelijke opname en revalidatie

Zorghotel

Soms is de thuissituatie niet geschikt om te herstellen van een operatie of een ziekte en kan een zorghotel uitkomst …
Lees meer
Tijdelijke opname en revalidatie

Nachtopvang

Als u ’s nachts niet thuis kunt slapen omdat er geen mantelzorg aanwezig is of omdat u ’s nachts zorg nodig heeft die u …
Lees meer
Tijdelijke opname en revalidatie

Crisisopname

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een …
Lees meer
Tijdelijke opname en revalidatie

Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is zorg die in de laatste levensfase wordt geboden. Als u terminaal ziek bent en het niet …
Lees meer

Alle locaties voor Tijdelijke opname en revalidatie