Geriatrische revalidatiezorg

U kunt voor Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in aanmerking komen na een operatie, ziekte of ongeval. GRZ sluit meestal aan op een opname in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte (CVA), botbreuk of voor een nieuwe knie of heup. Een (klinisch) geriater of internist ouderengeneeskunde beoordeelt of u in aanmerking kunt komen voor GRZ.

Met het oog op uw herstel wordt u tijdelijk in een zorginstelling opgenomen, die zich gespecialiseerd heeft in geriatrische revalidatiezorg. U wordt behandeld door een professioneel team dat kan bestaan uit artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diƫtisten, maatschappelijk werkers, psychologen, creatieve therapeuten, activiteiten therapeuten, verpleegkundigen en verzorgenden. De zorgorganisatie beschikt ook over fitness- of oefenruimtes. Afhankelijk van uw revalidatieprogramma en uw zorgindicatie, wordt gekeken welke disciplines u begeleiden. De medische verantwoordelijkheid ligt bij de specialist ouderengeneeskunde. Het behandelteam werkt samen met het ziekenhuis en de specialist die u behandeld heeft.

U bent dagelijks actief bezig om zo veel als mogelijk uw zelfstandigheid terug te krijgen, zodat u weer thuis kunt wonen. Ook wordt u (en eventueel uw familie) ondersteund in uw ziekteproces en de eventueel blijvende gevolgen en veranderingen. In het dagprogramma is, naast herstel en het oefenen van dagelijkse activiteiten, aandacht voor ontspanning, rustmomenten en voor de maaltijden.
De zorgorganisatie beoordeelt, voordat u weer naar huis gaat, of het bijvoorbeeld noodzakelijk is om aanpassingen in uw huis te treffen. De behandeling kan, indien nodig, poliklinisch of thuis nog worden voortgezet.

De financiering van Geriatrische revalidatiezorg vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet (basisverzekering). Deze herstelzorg wordt maximaal 6 maanden vergoed.

Alle locaties voor Geriatrische revalidatiezorg