Eerstelijnsverblijf

Wanneer u tijdelijk medische zorg nodig heeft en om die reden niet zelfstandig thuis kunt wonen, kunt u gebruik maken van eerstelijnsverblijf. De huisarts die de geneeskundige zorg biedt, blijft eindverantwoordelijk voor de medische zorg. De tijdelijke opname is erop gericht dat u na uw herstel weer naar uw eigen huis terugkeert.

Bij eerstelijnsverblijf wordt u tijdelijk in een zorgorganisatie opgenomen en ontvangt u, naast verzorging en verpleging, behandeling door een professioneel team dat kan bestaan uit bijvoorbeeld fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diƫtisten en psychologen. Afhankelijk van uw indicatie, wordt gekeken welke disciplines u begeleiden. De medische eindverantwoordelijkheid ligt bij uw eigen huisarts.

De financiering van eerstelijnsverblijf vindt plaats vanuit de Zorgverzekeringswet. Er wordt beoordeeld of het verblijf medisch noodzakelijk is en of de zorg thuis niet veilig of verantwoord gegeven kan worden. Soms kan deze tijdelijke opname nodig zijn om u te observeren, waarna de diagnose gesteld kan worden. Als u een Wlz-indicatie heeft vindt de financiering plaats vanuit de Wet langdurige zorg.

Alle locaties voor Eerstelijnsverblijf