Als u ’s nachts niet thuis kunt slapen omdat er geen mantelzorg aanwezig is of omdat u ’s nachts zorg nodig heeft die u thuis niet kunt krijgen, dan bieden sommige zorgorganisaties de mogelijkheid dat u de nacht bij hen doorbrengt.

U heeft vanaf een uur of 21.00 uur ‘s avonds tot 8.00 uur ’s morgens een veilig onderkomen. De zorgmedewerkers nemen tijdens de nacht de zorgtaken over van uw mantelzorger en alle noodzakelijke voorzieningen zijn aanwezig.
Nachtzorg is bedoeld om de thuissituatie, waar u overdag verblijft, te ondersteunen. Nachtzorg kan ook ingezet worden ter overbrugging van een definitieve opname in een zorgorganisatie.

Over het algemeen wordt u verwezen door een huisarts of behandelend arts. De nachtzorg kan op verschillende manieren gefinancierd worden.

Alle locaties voor Nachtopvang