Respijtzorg of logeeropvang

Als het belangrijk is om uw naaste of uw mantelzorger te ontlasten, kunt u tijdelijk in een zorgorganisatie opgenomen worden. Hierbij gaat het niet om uw zorgvraag, maar om de behoefte van uw mantelzorger. De verpleegkundigen en verzorgenden nemen de zorgtaken tijdelijk van uw mantelzorger over. Door uw opname krijgt uw mantelzorger even de tijd om op adem te komen. Uw mantelzorger kan bijvoorbeeld een weekend weg of op vakantie. Na uw kortdurende opname, pakt uw mantelzorger de zorg thuis weer op.

Tijdens uw tijdelijk verblijf logeert u in een ingericht appartement met douche, toilet en keuken. U ontvangt de zorg die u nodig heeft, krijgt de maaltijden en het appartement wordt schoongemaakt. U kunt gebruik maken van de verschillende diensten, zoals alarmering of linnengoed. Wanneer u dit wilt, kunt u ook deelnemen aan het activiteitenprogramma van de zorgorganisatie.
Vaak stelt de zorgorganisatie een logeerovereenkomst op, zodat u inzage heeft welke kosten of eigen bijdragen u zelf betaalt en welke zorg op basis van een indicatie of een beschikking wordt verleend.

Respijtzorg en logeeropvang zijn vergelijkbaar, maar respijtzorg wordt gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en logeeropvang vanuit de Wet langdurige zorg (als u thuis woont en zorg ontvangt op basis van volledig pakket thuis of modulair pakket thuis).

Alle locaties voor Respijtzorg of logeeropvang