Palliatief terminale zorg

Palliatief terminale zorg is zorg die in de laatste levensfase wordt geboden. Als u terminaal ziek bent en het niet mogelijk of wenselijk is om thuis te overlijden, kunt u terecht bij zorgaanbieders die zich hierin gespecialiseerd hebben.

U ontvangt de professionele zorg en begeleiding die nodig is om uw kwaliteit van leven in de laatste maanden van uw leven zo goed mogelijk te houden. Vaak blijft uw huisarts direct betrokken bij de medische zorg, waarbij aandacht is voor pijnbestrijding en bestrijding van hinderlijke lichamelijke symptomen.

De zorg, die 24 uur per dag beschikbaar, wordt geboden in een eigen comfortabel appartement met uitgebreide voorzieningen. Uw familie en naasten zijn altijd welkom en kunnen indien gewenst blijven logeren.

Omdat de levensduur bij palliatief terminale zorg naar verwachting minder is dan drie maanden is ook aandacht voor uw geestelijk welbevinden en zingevingsvragen en ondersteuning van uw naasten.

Alle locaties voor Palliatief terminale zorg