Kleinschalig groepswonen (dementie)

Wanneer u de grip op het zelfstandig wonen verliest, kunt u kiezen voor een huiselijke en beschermde leefomgeving in een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.

Over het algemeen zijn dit groepswoningen met een gezamenlijke woonkamer en keuken met 6 tot 10 bewoners. U heeft een eigen zit/slaapkamer, die u inricht met uw eigen spullen, met badkamer. Vertrouwde medewerkers bieden u ondersteuning en begeleiding om u een zo gewoon mogelijk leven te laten leiden, zoveel mogelijk als thuis. De dagindeling sluit hierbij aan en u wordt betrokken bij boodschappen doen, schoonmaken, strijken of helpen bij het koken. Ook worden veel andere (actieve) activiteiten georganiseerd. Het accent ligt op wat u leuk vindt om te doen en wat u nog kan.
Bij de activiteiten zijn ook de huisgenoten en zo mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers actief. Het behouden van sociale contacten in uw leven is voor ons belangrijk. Zorg wordt geboden op basis van uw wensen en behoeften en is 24 uur per dag nabij.

Alle locaties voor Kleinschalig groepswonen (dementie)