Wonen met zorg

Voor het wonen in een zorginstelling heeft u een indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. In dit indicatiebesluit wordt het zorgprofiel aangegeven waar u recht op heeft.

Een zorgprofiel geeft de aard, inhoud en globale omvang van de benodigde zorg weer. De sector Verpleging en Verzorging (VV) kent vijf verschillende zorgprofielen voor beschut en beschermd wonen. De zorgzwaarte wordt bepaald op basis van de noodzakelijke (zeer) intensieve zorg, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke aandoeningen. Zorgorganisaties bieden verschillende combinaties van wonen en zorg aan, waarmee ze zo goed mogelijk aansluiten op uw behoeften en uw indicatie.

Wonen met zorg

Wonen met intensieve begeleiding en zorg (dementie)

Heeft u behoefte aan intensieve begeleiding en verzorging in een veilige leefomgeving, die 24 uur per dag beschikbaar …
Lees meer
Wonen met zorg

Wonen met intensieve zorg en behandeling (somatiek)

Als gevolg van een ernstige lichamelijke aandoening of een chronische ziekte heeft u behoefte aan intensieve …
Lees meer
Wonen met zorg

Wonen met zorg voor specifieke doelgroepen

Sommige mensen hebben specifieke zorg nodig in verband met een bepaalde aandoening, zoals niet-aangeboren hersenletsel, …
Lees meer
Wonen met zorg

Kleinschalig groepswonen (dementie)

Wanneer u de grip op het zelfstandig wonen verliest, kunt u kiezen voor een huiselijke en beschermde leefomgeving in …
Lees meer
Wonen met zorg

Veilig wonen (BOPZ)

Soms hebben mensen met dementie behoefte aan meer veiligheid en beslotenheid. Wanneer bijvoorbeeld iemand zwerfgedrag …
Lees meer

Alle locaties voor Wonen met zorg