Wonen met zorg voor specifieke doelgroepen

Sommige mensen hebben specifieke zorg nodig in verband met een bepaalde aandoening, zoals niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Korsakov of omdat zij al op jonge leeftijd lijden aan dementie. Andere mensen zoeken een zorgomgeving op basis van een specifieke leefstijl. Er zijn zorgorganisaties hebben zich gespecialiseerd in deze zorg.

Zorgorganisaties die cliƫnten met het syndroom van Korsakov verzorgen bieden bijvoorbeeld een gestructureerd dagprogramma dat onder meer gericht is op het onderhouden en/of aanleren van vaardigheden. Zorgorganisaties die zich hebben gespecialiseerd in de zorg aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel of mensen die op jonge leeftijd dementie hebben, houden veel rekening met het feit dat u fysiek nog fit bent, wellicht een gezin heeft, actief bent in het sociale leven en misschien nog werkt. In alle gevallen wordt structuur geboden en een veilige (woon)omgeving afgestemd op de doelgroep. Uiteraard is er een deskundig behandelteam, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of fysiotherapeut, die gespecialiseerd zijn in de betreffende aandoening.

Sommige zorgorganisaties hebben zich gespecialiseerd in bepaalde leefstijlen, zoals een antroposofisch mensbeeld, religie of culturele achtergrond. De leefstijl uit zich onder andere in de maaltijden, de aangeboden activiteiten of behandelmethoden. Tradities en feesten worden volgens de betreffende leefstijl aangehouden.

Alle locaties voor Wonen met zorg voor specifieke doelgroepen