Veilig wonen (BOPZ)

Soms hebben mensen met dementie behoefte aan meer veiligheid en beslotenheid. Wanneer bijvoorbeeld iemand zwerfgedrag heeft, kan het wonen op een gesloten afdeling de beste oplossing zijn.

Dat betekent dat iemand alleen met een code de afdeling kan verlaten. Dit wordt gedaan ter bescherming van de cliënt. In de dagelijkse zorg wordt gestreefd naar zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en zijn organisaties uiterst terughoudend met het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. De veiligheid van de cliënt staat daarbij centraal. Een organisatie of een afdeling die vrijheidsbeperkende maatregelen wil nemen, heeft hiervoor een BOPZ-erkenning nodig. BOPZ is de afkorting voor de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen. De begeleiding en zorg zijn vergelijkbaar met die bij kleinschalig wonen.

Alle locaties voor Veilig wonen (BOPZ)