Begeleiding bij dementie

Als u vergeetachtig wordt of dementie heeft, kunt u vaak nog thuis blijven wonen, maar is begeleiding bij dementie belangrijk. Veel aanbieders hebben een casemanager dementie of gespecialiseerd team en werken samen met andere zorgaanbieders die bij het ziekteproces betrokken zijn.

Wanneer er sprake is van dementie kunnen u en uw mantelzorger zorg thuis begeleiding ontvangen. Deze ondersteuning is erop gericht ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen en de opname in een verpleeghuis uitgesteld of voorkomen kan worden. De ondersteuning kan bestaan uit bijvoorbeeld het in kaart brengen van de ervaren problemen, advisering, begeleiding bij het invullen van de dag, maar ook diagnostiek. Omdat er rondom de zorg voor dementie vaak veel zorgverleners betrokken zijn, kan het team of de casemanager het centrale aanspreekpunt zijn voor alle zorgverleners en de coördinatie van de zorg op zich nemen. U kunt ook praktische en emotionele ondersteuning krijgen en alle vragen die u heeft stellen. Uw mantelzorger krijgt uiteraard ook praktische informatie, persoonlijk advies en steun.

U krijgt hulp bij het aanvragen en regelen van de juiste zorg en indicatie. Er wordt met u meegedacht over de verschillende mogelijkheden die er zijn.

Alle locaties voor Begeleiding bij dementie