Zorg en hulp thuis

Om zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen, kunt u zorg en begeleiding aan huis ontvangen of deelnemen aan dagactiviteiten in de buurt.

De zorg kan bestaan uit wijkverpleging of persoonlijke verzorging, maar u kunt ook denken aan behandelingen van bijvoorbeeld een fysiotherapeut of ergotherapeut bij u thuis. Om in aanmerking te komen voor de zorg vraagt u een indicatie aan.
Maar u kunt ook hulp in de huishouding, ondersteuning en begeleiding ontvangen, waardoor u zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen. De hulp die de gemeente bijvoorbeeld kan bieden, is een aanvulling op wat u zelf kunt en uw familie, vrienden of buren.

Hieronder zijn de meest voorkomende producten beschreven en kunt u zoeken door welke zorgorganisaties in uw buurt ze worden aangeboden.

De vergoedingen van deze zorg thuis kunnen onder andere plaatsvinden vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg thuis of de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het kan ook zijn dat u met een persoonsgebonden budget (PGB) zelf de zorg inkoopt.

Zorg en hulp thuis

Verpleging en verzorging (wijkverpleging)

Verpleging en verzorging thuis, ook wel wijkverpleging genoemd, bestaat uit een breed aanbod van verpleegkundige zorg …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Gespecialiseerde verpleging

Soms heeft u gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie nodig, in verband met medisch specialistische zorg. …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Behandeling

Zorgorganisaties hebben therapeuten in dienst die gericht zijn op behandeling aan huis. Dit kunnen fysio-, oefen- of …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Volledig of Modulair Pakket Thuis

Via een Volledig pakket thuis (vpt) of Modulair pakket thuis (mpt) kunt u ervoor kiezen om de zorg op basis van uw …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Palliatieve zorg

Als u ongeneeslijk ziek bent en u de laatste fase van uw leven thuis wilt blijven, dan kunt u thuis zorg en …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Individuele begeleiding

Soms zijn er thuis problemen die u zelf niet meer op kunt lossen. Individuele begeleiding kan u hierbij helpen. …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Begeleiding bij dementie

Als u vergeetachtig wordt of dementie heeft, kunt u vaak nog thuis blijven wonen, maar is begeleiding bij dementie …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten kunnen een oplossing bieden bij eenzaamheid of ervoor zorgen dat u ondanks gezondheidsproblemen, langer …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Dagbehandeling (Wlz)

Als u in toenemende mate te maken krijgt met lichamelijke beperkingen, bijvoorbeeld als gevolg van een chronische …
Lees meer
Zorg en hulp thuis

Hulp bij huishouden

Huishoudelijke hulp kunt u inschakelen om uw huis schoon en leefbaar te houden, als u dit vanwege een ziekte, beperking …
Lees meer

Alle locaties voor Zorg en hulp thuis