Palliatieve zorg

Als u ongeneeslijk ziek bent en u de laatste fase van uw leven thuis wilt blijven, dan kunt u thuis zorg en ondersteuning ontvangen. Zorgorganisaties hebben deskundige zorgprofessionals in dienst die zich gespecialiseerd hebben in palliatieve zorg thuis en 24 uur per dag beschikbaar zijn.

Deze zorgverlening richt zich zowel op de lichamelijke klachten, als ook de vaak bijkomende psychische, sociale en/of spirituele problemen. Het streven is om u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. U kunt in uw vertrouwde omgeving afscheid nemen van uw naasten en van het leven. Met de verzorging wordt geprobeerd om de pijn te verlichten en te zorgen dat u het zo comfortabel mogelijk heeft. Door persoonlijke en vertrouwde zorg te bieden aan u en de mensen om u heen, is er aandacht voor gevoelens van angst en verdriet. De vragen die u heeft in deze fase, kunt u bespreken. Ook uw naasten worden getroffen door uw ziekte en worden gesteund en begeleid. De zorgprofessionals zullen de zorg afstemming met de huisarts.

Palliatieve zorg thuis kan op verschillende manieren vergoed worden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en indicatie.

Alle locaties voor Palliatieve zorg