Volledig of Modulair Pakket Thuis

Via een Volledig pakket thuis (vpt) of Modulair pakket thuis (mpt) kunt u ervoor kiezen om de zorg op basis van uw Wlz-indicatie thuis te ontvangen.

Volledig pakket thuis
U kunt in uw thuissituatie dezelfde zorg ontvangen die u ook zou ontvangen wanneer u opgenomen zou zijn in een zorgorganisatie. Dit wordt het Volledig pakket thuis genoemd. Hierdoor heeft u 24 uur per dag zorg en ondersteuning op afroep beschikbaar. U kunt denken aan de verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en behandeling, maar ook aan het verzorgen van maaltijden, deelnemen aan activiteiten en hulp bij het huishouden. Uw woning wordt schoongehouden en het wassen van uw bedden- en linnengoed wordt door de zorgaanbieder gedaan. De coördinatie van deze zorg wordt door een verpleegkundige of verzorgende van de zorgorganisatie uitgevoerd.
Niet alle zorg valt onder het Volledig pakket thuis. Onder andere huisartsenzorg, geneesmiddelen, hulpmiddelen of personenalarmering vallen buiten het Volledig pakket thuis.

Een Volledig pakket thuis wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg, waarvoor een eigen bijdrage van toepassing is. Het zorgkantoor beslist of u hiervoor in aanmerking komt en beoordeelt of de zorg verantwoord en doelmatig is.

Modulair pakket thuis
Sommige zorgorganisaties bieden ook een Modulair pakket thuis (mpt) aan. Dit lijkt op een Volledig pakket thuis, maar is niet hetzelfde. Zo is het verstrekken van eten en drinken geen onderdeel van het mpt (u kunt hiervoor eventueel een beroep doen op de gemeente). Voor de zorgvormen die deel uitmaken van het mpt geldt dat u niet alle zorg bij één zorgorganisatie hoeft af te nemen. U houdt zelf de regie over uw zorg, ofwel u coördineert uw zorg zelf. U kunt dus van verschillende zorgorganisaties verschillende vormen van zorg ontvangen zoals bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, vervoer of logeeropvang.

Uw indicatiebesluit is leidend voor welke zorgvormen u in aanmerking komt. Voor de aanvraag van een Modulair pakket thuis wendt u zich ook tot het zorgkantoor. Een modulair pakket thuis is te combineren met een persoonsgebonden budget (pgb). Voor een modulair pakket thuis geldt ook een eigen bijdrage.

Alle locaties voor Volledig of Modulair Pakket Thuis