Behandeling

Zorgorganisaties hebben therapeuten in dienst die gericht zijn op behandeling aan huis. Dit kunnen fysio-, oefen- of ergotherapeuten zijn, maar ook logopedisten, diƫtisten of psychologen. De therapeuten zijn gespecialiseerd in de behandeling van oudere mensen met meerdere of chronische gezondheidsproblemen.

De behandeling aan huis richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een functionele beperking. Fysiotherapeuten kunnen u helpen als u bewegingsklachten heeft en logopedisten bij slikproblemen of problemen in de communicatie (spraak, taal en stem). Ergotherapie kan u helpen wanneer u moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten of wanneer u een advies wilt over het gebruik van hulpmiddelen.

De therapeuten richten zich op knelpunten in uw dagelijkse leven. Een voordeel is dat uw partner/mantelzorger betrokken kan worden bij de behandeling.

Over het algemeen kan paramedische zorg deels vergoed worden uit de Zorgverzekeringswet.

Alle locaties voor Behandeling