Gespecialiseerde verpleging

Soms heeft u gespecialiseerde verpleging in de thuissituatie nodig, in verband met medisch specialistische zorg. Zorgorganisaties hebben speciaal opgeleide verpleegkundigen, die zich hebben gespecialiseerd in een bepaalde ziekte of complexe zorgsituatie.

Hierbij kunt u denken aan: hart- en vaatziekten, infuustherapie, incontinentiezorg, stomazorg, oncologie, neurologische en reumatische aandoeningen, wondverzorging en pijnbestrijding. De gespecialiseerde verpleegkundige biedt de noodzakelijke zorg, maar geeft u ook adviezen en informatie. Uw familie en mantelzorg kan hierbij betrokken worden.

Voor specialistische verpleging heeft u een indicatie nodig. Deze wordt gesteld door de medisch specialist of door de huisarts in overleg met de medisch specialist. De medisch specialist is de eindverantwoordelijke voor de ingezette verpleging. Gespecialiseerde verpleging wordt door de Zorgverzekeringswet vergoed, maar kan in sommige gevallen ook vanuit de Wet langdurige zorg vergoed worden.

Alle locaties voor Gespecialiseerde verpleging