Dagbesteding (Wmo)

Dagactiviteiten kunnen een oplossing bieden bij eenzaamheid of ervoor zorgen dat u ondanks gezondheidsproblemen, langer zelfstandig kunt blijven wonen. U kunt nieuwe contacten leggen of uw mantelzorger kan enigszins ontlast worden. Iedereen die behoefte heeft aan wat extra ondersteuning, structuur, beweging of bij de invulling van de dag, kan gebruik maken van deze dagbesteding.

U brengt één of meerdere dagen of dagdelen per week door bij de zorgorganisatie. ’s Avonds en ’s nachts bent u gewoon thuis. Tijdens de dagbesteding zijn vaste begeleiders en vrijwilligers aanwezig. Deze mensen kennen u en uw gezondheidstoestand en weten hoe zij voor u moeten zorgen. De activiteiten vinden plaats in een gezellige ruimte, er is een gevarieerde en gestructureerde dagindeling.

Activiteiten die bijvoorbeeld aangeboden worden, zijn:

  • beweging en spel;
  • bakken en koken;
  • hobbyontwikkeling en handenarbeid;
  • muziek;
  • geheugentraining;
  • activiteiten gericht op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Er bestaan verschillende vormen van dagactiviteiten voor ouderen. U kunt denken aan sociale activiteiten met lichte begeleiding, maar ook aan gespecialiseerde dagbesteding met intensievere begeleiding en verzorging, bijvoorbeeld voor mensen met dementie. Door de verschillende vormen van dagactiviteiten zijn er ook verschillende benamingen in omloop, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, dagopvang, dagverzorging of ontmoetingscentrum.

De dagactiviteiten worden vergoed door de gemeente vanuit de Wmo. Elke gemeente heeft eigen regelingen voor verschillende voorzieningen. Soms wordt er een eigen bijdragen gevraagd. In sommige gevallen wordt het vervoer naar de dagactiviteiten vergoed.

Alle locaties voor Dagbesteding (Wmo)