De Blinkert

De Blinkert is een specialistisch verpleeghuis voor complexe zorg en behandeling

Een vestiging van Leger des Heils Midden Nederland

De Blinkert in Baarn biedt specialistische verpleegzorg voor cliënten die naast lichamelijke verzorging en verpleging ook begeleiding nodig hebben op het gebied van verslaving, sociaal-maatschappelijke problemen en/of psychiatrie. Een multidisciplinair team biedt passende zorg.

Het Leger des Heils heeft veel ervaring in maatschappelijke opvang, geestelijke gezondheidszorg en verslaving. In expertisecentrum De Blinkert in Baarn hebben we deze ervaring gebundeld om patiënten met complexe zorgvragen passende zorg, behandeling en begeleiding te geven.

Naast een vast team verpleegkundigen en verzorgenden per afdeling, heeft de Blinkert een groot paramedisch team toegerust op behandeling en begeleiding van deze doelgroep. Verder wordt er nauw samengewerkt met diverse ketenpartners.


De Blinkert is onderdeel van Leger des Heils Midden Nederland.

Over Leger des Heils Midden Nederland:

Het Leger des Heils Midden Nederland is er voor mensen die kampen met complexe problemen op meerdere gebieden in hun leven. Het Leger des Heils gelooft dat een combinatie van persoonlijke betrokkenheid bij het leven van kwetsbare mensen en professionele hulpverlening een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een samenleving waarin alle mensen tot …  Lees verder over Leger des Heils Midden Nederland →

Andere vestigingen van Leger des Heils Midden Nederland:

Alle locaties