Huize Het Oosten

Bijzonder wonen, bijzondere services, bijzondere zorg

Een vestiging van Huize Het Oosten

Huize Het Oosten is een duurzame leef-, woon- en zorgomgeving voor senioren, met haar oorsprong in de vrijmetselarij. De ma├žonnieke identiteit is, sinds de oprichting in 1955, onlosmakelijk verbonden met dit bijzondere huis. Huize Het Oosten is een zelfstandige organisatie met een bijzondere identiteit, maar staat tegelijkertijd midden in de maatschappij. Zelfstandig wonen en het kunnen vasthouden aan de eigen levensstijl van de bewoners, staan hierbij voorop, ook als de behoefte ontstaat aan een combinatie van wonen en zorg in een meer beschutte omgeving.
In Huize Het Oosten wonen plus minus 300 bewoners, waarvan ongeveer 1/3 deel gebruik maakt van langdurige zorg (WLZ) in de vorm van intramurale zorg in de Rubenshof of in de vorm van 24 uurs zorg thuis (Volledig Pakket Thuis), geclusterd op de unit Jan Lievens of individueel in de eigen woning op het terrein. Naast de 87 zorgwoningen zijn er ook 81 huurwoningen (in de Rembrandtflat, Judith Leyster en Jan Lievens) en 76 koopwoningen (in de Mondriaan Staete en Parkflat Jan van Eijck). Alle gebouwen zijn gelegen in het prachtige park van Huize Het Oosten. Hier wonen bewoners vaak tot op zeer hoge leeftijd geheel zelfstandig.
De leefgemeenschap is levendig en actief met diverse clubs, verenigingen en activiteiten. Door de mogelijkheden van wijkverpleging, (particuliere) huishoudelijke hulp, dagactiviteitencentrum Karel Appelhof en de mogelijkheid van de warme maaltijd thuis of in ons restaurant, ondersteunt Huize Het Oosten haar bewoners om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen wonen.

Er werken ongeveer 185 medewerkers en er zijn ongeveer 75 vrijwilligers actief, voornamelijk in de zorg en ondersteuning.

Om in aanmerking te komen voor de zorgwoningen hoeft u geen vrijmetselaar te zijn. De huur- en koopwoningen zijn in de eerste plaats bestemd voor vrijmetselaren of weefsters, maar een aantal woningen is ook beschikbaar voor mensen die zelf geen vrijmetselaar zijn maar wel affiniteit hebben met de ma├žonnieke waarden. Als u hier vragen over heeft of als u interesse heeft om in Huize Het Oosten te komen wonen, neemt u dan gerust contact met ons op.


Huize Het Oosten is onderdeel van Huize Het Oosten.

Over Huize Het Oosten:

  Lees verder over Huize Het Oosten →

Andere vestigingen van Huize Het Oosten:

Alle locaties