Huize Valkenbosch

Een vestiging van Warande

Huize Valckenbosch in Zeist is een verzorgingshuis met een landelijke erkenning en een capaciteit van 80 plaatsen. Huize Valckenbosch richt zich op de huisvesting en verzorging van ouderen die een binding hebben met de Christengemeenschap en/of de antroposofie en van ouderen die daar vanuit algemene levensbeschouwelijke oriëntatie affiniteit mee hebben. Het opnamebeleid is dus ruimer. Belangrijk is dat de bewoner in deze omgeving en sfeer de ontwikkeling in deze levensfase wil doormaken.

Om als bewoner of echtpaar te kunnen worden ingeschreven op de wachtlijst, dient men te beschikken over een indicatie, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in zijn of haar woonplaats.

Typering
Huize Valckenbosch werd in 1956 opgericht als verzorgingshuis van de Christengemeenschap met een antroposofische zorgvisie. Huize Valckenbosch neemt een unieke plaats in onder de verzorgingshuizen in Nederland, zij is enig in haar soort. Daarom is het opnamebereik landelijk. Het huis is gesitueerd in een rustige woonwijk in Zeist en grenst aan de monumentale Dieptetuin.


Huize Valkenbosch is onderdeel van Warande.

Over Warande:

Warande is een zorgorganisatie, die senioren in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug zorg-, woon-, welzijn- en servicearrangementen biedt. Warande heeft veel voorzieningen in huis: van adviesspreekuur en zorg aan huis tot revalidatie en intensieve verpleging, eventueel gebaseerd op de antroposofie. Warande heeft zeven vestigingen voor wonen en …  Lees verder over Warande →

Andere vestigingen van Warande:

Alle locaties