Ontmoetingscentrum Rinnebeek

Zinvollge dagbesteding op basis van uw talenten en kwaliteiten

Een vestiging van Silverein

Ontmoetingscentrum Rinnebeek is er voor mensen met dementie of andere beperkingen zoals niet aangeboren hersenletsel of Parkinson en biedt een plek waar zij nieuwe sociale contacten kunnen leggen en deel nemen aan de verschillende activiteiten. In OC Rinnebeek zijn alle faciliteiten aanwezig om ook deze bezoekers een fijne plek en de juiste ondersteuning te bieden. Bezoekers kunnen gebruik blijven maken van de verschillende behandelaren zoals specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, etc.

Binnen OC Rinnebeek werkt een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers. Zij bieden een gevarieerd activiteitenprogramma waar alle bezoekers gebruik van kunnen maken. Hierdoor is continuïteit in activiteiten gewaarborgd en tegelijkertijd worden er op deze manier meer mogelijkheden gecreëerd om deel te nemen aan verschillende individuele- en/of groepsactiviteiten. Deelnemers hebben bij OC Rinnebeek een gezellige en actieve dag. De wensen en behoeften, maar ook de talenten en passie van de deelnemers staan centraal. Doel is om hen sociaal, lichamelijk en maatschappelijk te stimuleren. In groepsverband doen ze activiteiten op maat en alledaagse bezigheden. De nadruk ligt op wat de deelnemers wél kunnen en weten, waardoor mensen in hun kracht worden gezet en mee blijven doen in de maatschappij.

Voor mantelzorgers organiseert OC Rinnebeek regelmatig mantelzorggesprekken, lezingen en/of informatiebijeenkomsten rondom verschillende thema’s zoals dementie, NAH of ouderenzorg. Daarnaast is er individuele aandacht voor mantelzorgers en worden er ontspannende activiteiten aangeboden zoals feestjes en uitstapjes.


Ontmoetingscentrum Rinnebeek is onderdeel van Silverein.

Over Silverein:

Uw levensverhaal is de rode draad Silverein is op 1 juli 2021 ontstaan uit een fusie van drie ouderenzorgorganisaties: De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. We koesteren het unieke en waardevolle dat elk van de organisaties met zich meebrengt. We delen onze kennis en ervaring, waardoor we elkaar versterken en aanvullen. Silverein is een sterke …  Lees verder over Silverein →

Andere vestigingen van Silverein:

Alle locaties