Rinnebeek

Beschermd kleinschalig wonen voor mensen met dementie

Een vestiging van Silverein

In de kleinschalige woonvorm Rinnebeek in De Bilt bieden wij een thuis aan mensen met (ernstige) dementie. Op de locatie wonen 28 mensen, verdeeld over vier woningen. De kleinschalige woonvorm Rinnebeek ligt in een gebouw waarin ook de afdeling van het Rode Kruis van de gemeente De Bilt gevestigd is. Kenmerkend voor Rinnebeek is de gemoedelijke en huiselijke sfeer. Samen koken, samen aan tafel, samen praten over de dingen van de dag; het zijn belangrijke terugkerende ‘belevingen’ voor bewoners.

De kamers en voorzieningen
Bewoners hebben een eigen kamer en delen samen een huiskamer, de keuken en het sanitair. De kamers zijn standaard ingericht met een hoog/laag bed, vloerbedekking en gordijnen. De kamer kan verder naar eigen wens en smaak ingericht worden. Bewoners kunnen gebruik maken van de kapper, pedicure en manicure.

Activiteiten
Wekelijks organiseren mantelzorgers activiteiten voor bewoners. Ook vindt er elke week een gespreksgroep plaats onder begeleiding van een geestelijk verzorger. De medewerkers betrekken de bewoner zoveel mogelijk bij alle huishoudelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn belevingsgericht: de bewoner ervaart op verschillende momenten van de dag of week een prettige beleving. Tafel dekken, afwassen, helpen bij het koken, boodschappen doen; het zijn bezigheden waar onze bewoners vaak plezier in hebben. Deze terugkerende momenten geven een gevoel van herkenbaarheid, structuur en veiligheid. Bewoners en medewerkers vormen samen een dagelijks huishouden. Uitgangspunt van de taakverdeling tussen bewoners en medewerkers is wat de bewoner (nog) kan. En waarvan hij of zij geniet!

In Rinnebeek kunt u terecht voor:
• Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
• Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.


Rinnebeek is onderdeel van Silverein.

Over Silverein:

Uw levensverhaal is de rode draad Silverein is op 1 juli 2021 ontstaan uit een fusie van drie ouderenzorgorganisaties: De Brug, De Bilthuysen en Lyvore. We koesteren het unieke en waardevolle dat elk van de organisaties met zich meebrengt. We delen onze kennis en ervaring, waardoor we elkaar versterken en aanvullen. Silverein is een sterke …  Lees verder over Silverein →

Andere vestigingen van Silverein:

Alle locaties