Zorg- en Wooncentrum De Haven

Zorg vanuit het hart

Een vestiging van Zorg- en Wooncentrum De Haven

Zorg- en Wooncentrum De Haven kent één locatie in Bunschoten. De wijkverpleging wordt aangeboden in heel Bunschoten.

Professioneel
De Haven biedt professionele zorg en diensten aan ouderen in Bunschoten. We kijken voortdurend hoe we de kwaliteit van leven kunnen handhaven of zelfs verhogen. Er is veel specialistische kennis in huis die op maat wordt ingezet, zoals wondverpleegkundigen, gespecialiseerd verzorgende psychogeriatrie of behandelaren zoals de psycholoog, de fysiotherapeut en specialist ouderengeneeskunde. Inmiddels zijn ruim 400 zorgprofessionals aan het werk in De Haven.

Huisvesting
In het hoofdgebouw zijn diverse kleinschalige woongroepen gevestigd voor zowel psyschogeriatrische als somatische cliënten. Daarnaast zorgt De Haven ook voor passende huisvesting voor ouderen. Voor een deel van de aanleunwoningen doet De Haven dat in samenwerking met Stichting Woningcorporaties het Gooi en omstreken. Vanaf 2019 zijn er ruim 170 aanleunwoningen en 16 in het hoofdgebouw gesitueerde serviceflats hiervoor beschikbaar. In de nieuwbouw zal ook ruimte worden gecreëerd voor kleinschalige woonvoorzieningen voor dementerende ouderen.

Brasserie De Haven
In De Haven is Brasserie De Haven gevestigd, een restaurant waar de ouderen van Bunschoten en cliënten en familie elkaar kunnen ontmoeten. De Brasserie is ook toegankelijk voor inwoners van Bunschoten die willen genieten van een heerlijke lunch of diner.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over onze wonen of werken in De Haven? Neem gerust contact met ons op.


Zorg- en Wooncentrum De Haven is onderdeel van Zorg- en Wooncentrum De Haven.

Over Zorg- en Wooncentrum De Haven:

Zorg- en Wooncentrum De Haven is een protestants-christelijk Zorg- en Wooncentrum in de gemeente Bunschoten waar ± 150 cliënten wonen aan wie verpleeghuiszorg en hieraan gerelateerde diensten geleverd worden. Daarnaast is De Haven de lokale aanbieder voor wijkverpleging , welzijnsactiviteiten, huishoudelijke hulp en van aanleunwoningen voor de …  Lees verder over Zorg- en Wooncentrum De Haven →

Andere vestigingen van Zorg- en Wooncentrum De Haven:

Alle locaties